BỒN NƯỚC INOX 5000L-8000L (45-70 người)

BỒN NƯỚC INOX 5000L-8000L (45-70 người)

BỒN INOX 5000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH SUS 304
20.700.000 đ-30% 14.589.000 đ
BỒN INOX 5000L NẰM ĐẠI THÀNH SUS 304
21.550.000 đ-28% 15.479.000 đ
BỒN INOX 6000L ĐỨNG ĐẠI THÀNH SUS 304
24.560.000 đ-31% 16.969.000 đ
BỒN INOX 6000L NẰM ĐẠI THÀNH SUS 304
25.727.000 đ-29% 18.235.000 đ
BỒN INOX 5000L ĐỨNG TOÀN MỸ - SUS 304
15.980.000 đ-20% 12.783.000 đ
BỒN INOX 5000L NẰM TOÀN MỸ - SUS 304
16.723.000 đ-19% 13.601.000 đ
BỒN INOX 5000L NẰM DAPHA SUS 304
17.924.000 đ-18% 14.689.000 đ
BỒN INOX 6000L NẰM DAPHA SUS 304
23.572.000 đ-18% 19.289.000 đ
BỒN INOX 5000L ĐỨNG HWATA SUS 304
16.802.000 đ-30% 11.782.000 đ
BỒN INOX 5000L NẰM HWATA SUS 304
17.609.000 đ-28% 12.701.000 đ
BỒN INOX 6000L NẰM HWATA SUS 304
20.254.000 đ-27% 14.689.000 đ
0938786178