BỒN NƯỚC INOX 1000L - 1500L (7-12 người)

BỒN NƯỚC INOX 1000L - 1500L (7-12 người)

BỒN INOX 1000L ĐỨNG SƠN HÀ - SUS 304
3.532.000 đ-20% 2.829.000 đ
BỒN INOX 1000L NẰM ĐẠI THÀNH SUS 304
4.620.000 đ-23% 3.579.000 đ
BỒN INOX 1500L NẰM ĐẠI THÀNH SUS 304
6.992.000 đ-24% 5.319.000 đ
BỒN INOX 1000L NẰM SƠN HÀ - SUS 304
3.820.000 đ-18% 3.119.000 đ
BỒN INOX 1200L ĐỨNG SƠN HÀ - SUS 304
4.298.000 đ-15% 3.659.000 đ
BỒN INOX 1200L NẰM SƠN HÀ - SUS 304
4.558.000 đ-19% 3.682.000 đ
BỒN INOX 1500L ĐỨNG SƠN HÀ - SUS 304
5.532.000 đ-17% 4.598.000 đ
BỒN INOX 1500L NẰM SƠN HÀ - SUS 304
5.828.000 đ-17% 4.848.000 đ
BỒN INOX 1000L NẰM TOÀN MỸ - SUS 304
3.789.000 đ-15% 3.219.000 đ
BỒN INOX 1500L NẰM TOÀN MỸ - SUS 304
5.679.000 đ-15% 4.823.000 đ
BỒN INOX 1000L ĐỨNG DAPHA ALPHA SUS 304
3.789.000 đ-14% 3.246.000 đ
BỒN INOX 1000L NẰM DAPHA SUS 304
3.979.000 đ-14% 3.421.000 đ
BỒN INOX 1500L ĐỨNG DAPHA ALPHA SUS 304
5.698.000 đ-15% 4.853.000 đ
BỒN INOX 1500L NẰM DAPHA SUS 304
5.980.000 đ-15% 5.068.000 đ
BỒN INOX 1000L ĐỨNG HWATA SUS 304
3.870.000 đ-26% 2.879.000 đ
BỒN INOX 1500L ĐỨNG HWATA SUS 304
5.570.000 đ-29% 3.958.000 đ
BỒN INOX 1000L NẰM HWATA SUS 304
4.120.000 đ-27% 2.988.000 đ
BỒN INOX 1500L NẰM HWATA SUS 304
6.020.000 đ-27% 4.389.000 đ
0938786178